Οφέλη

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρηση μου;

 • Αύξηση πωλήσεων
 • Προτίμηση της επιχείρησης από κάποια αντίστοιχη του ανταγωνισμού
 • Διατήρηση / επαναληψιμότητα του υπάρχοντος πελατολογίου (Customer Lifetime Value)
 • Επαναπροσέλκυση παλιών πελατών
 • Προσέλκυση νέων πελατών
 • «Χτίσιμο» δεσμών με τους πελάτες
 • Αλληλεπίδραση πελατών με την επιχείρηση
 • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης
 • Μετρήσιμα αποτελέσματα σε ενέργειες του τμήματος marketing
 • Απόκτηση και ανάλυση δεδομένων πελατών
 • Αξιοποίηση δεδομένων πελατών για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς
 • Η διαχειριστική πλατφόρμα λειτουργεί σαν ένα μικρό CRM System
 • Εισαγωγή σε mobile εφαρμογές και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν
 • Ακολουθείτε το κοινό σας στα σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας
 • Επιπλέον “εργαλείο” marketing

Ποια είναι τα οφέλη για τον πελάτη μου;

 • Επιβράβευση με κάποιο αντάλλαγμα από την επιχείρηση
 • Πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις
 • Άμεση ενημέρωση για νέα προϊόντα, υπηρεσίες, ή πληροφορίες της αγαπημένης του επιχείρησης
 • Αλληλεπίδραση με την αγαπημένη του επιχείρηση